Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu: 24033 Yayımlandığı Resmi Gazete: 28.04.2000 Değişiklik Tarih ve Sayısı : 27.11.2001- 24596 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldıkları , belli süreler … devamını oku…

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararı: 22.02.1989 – 89/13838 Yetki Kanunu: 08.05.1986 – 3285 Yayımlandığı R.Gazete: 15.03.1989 – 20109 Yayımlandığı Düstur Tertip: 5 – Cild: 28 – Sayfa: 1673 Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinde Değişilik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı R.Gazete : 04.01.2008-26746 Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinde Değişilik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı R.Gazete : 10.04.2008-26843 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler  BİRİNCİ … devamını oku…

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun Numarası: 5199 Kabul Tarihi: 24.06.2004 Yayımlandığı R.Gazete: 01.07.2004-25509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1 — Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü … devamını oku…