Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuruları Başlamıştır.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuruları Başlamıştır.

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak bilirkişilik temel eğitimi başvuruları kabul
edilmeye başlanmıştır. 2018 yılı Bilirkişi listesine kayıt hususu dikkate alınarak, başvurular 16 Ekim
2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kabul edilecektir.
Beş yıl mesleki kıdem kazanmış muhasebe meslek mensupları ve diğer meslek erbabı kişilerden,
Odamızda yapılacak olan bu eğitime katılmak isteyenler, eğitim ücretini; http://bilirkisilik.tesmer.org.tr
adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebilecekleri gibi
Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-0890853 (IBAN No TR 82 0006 4000 0014 2480 8908
53) nolu hesabına da ödeyebileceklerdir. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi
ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir.
Başvuru yaparken 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. Maddesindeki, Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38.
Maddesindeki şartları taşıdığınızı ve en az 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış olduğunuzu, verdiğiniz
bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.
Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi’nin alınmış olması Bilirkişi Listesine başvuru için aranan
şartlardan sadece birini sağlamaktadır. Bilirkişi Listesine kayıt anlamı taşımaz.
Sisteme kayıt olanların, başvuru belgesini alarak bir adet fotoğrafını yapıştırıp imzaladıktan sonra, ekleri
ile birlikte Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına teslim etmeleri gerekmektedir.
NOT: Eğitim Ücreti Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İçin 475,00 TL
Diğer Mesleklere Mensup olan kişiler için 625,00 TL dir.
Başvuru Adresi : http://bilirkisilik.tesmer.org.tr