Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlaması

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ

Dünya Veteriner Hekimler Birliği, her yıl Nisan ayının son cumartesi gününü “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırmış ve 2000 yılından günümüze kadar bu tarih, ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Dünya ülkelerinde “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak kabul edilmiştir.  2018 yılı için belirlenen tema” Sürdürülebilir kalkınmada; Geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmedeki Veteriner Hekimlik mesleğinin rolü  olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de ilk defa 1842 yılında İstanbul’da Askeri Veteriner Okulu çatısı altında verilmeye başlanan veteriner hekimlik mesleği eğitimi 176 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Her dönemde bünyesinden önemli değerler çıkarmış olan veteriner hekimlik mesleği toplum çıkarlarını her zaman meslek menfaatlerinin önünde tutmuştur. Bu saygın yapıyı korumak, geliştirmek ve bu bilinçle genç nesillerin güvenli yarınlara ulaşmasını sağlamak, her veteriner hekimin görevi olmalıdır.

Ülkemiz ve dünya nüfusu her geçen yıl ciddi boyutlarda artış gösterirken, doğal olarak diğer gıdaların yanında hayvansal gıdalarında tüketim talebi artmaktadır. Bu süreçte sağlıklı hayvansal gıdaların toplum tüketimine ulaştırılmasında veteriner hekimlere önemli görevler düşmektedir. Veteriner hekimler büyükbaş , küçükbaş ve kanatlı hayvanların ,arının ve balığın canlı muayenesinde ve bunlardan elde edilecek gıdaların her aşamasında başrolde yer almakta ve kendisi de dahil olmak üzere halkımızın temiz güvenli  ve sağlıklı hayvansal gıda tüketmesini sağlamaktadır. Tüm dünyada tüketilen balın ve yumurtanın, kırmızı ve beyaz etin ve balığın güvenle sofranızda olmasını sağlayan biz veteriner hekimlerdir.

Evet bizler mesleğimizin bize verdiği görevleri yapmaktan çok mutluyuz. Bu mesleğe sahipsek bunları yapacağız demektir. Ancak bu bizlerin hiç sorunsuz çalıştığımız anlamına da gelmemelidir.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın Fiili Hizmet Süresi zammından yararlanmamasının bizlere yapılan büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Veteriner Hekimler bugün sahada çalışırken bir çok tehlikeli durumla karşı karşıya kalmakta ve hayati riskleri taşımaktadırlar. Bu konuda fiziki saldırılar sık sık ulusal basınımızda yer almaktadır. Ayrıca mesleğimizin taşıdığı en büyük risklerden olan zoonoz hastalıklar birçok veteriner hekimi tehdit etmektedir. En büyük sorunumuz da mesleğimizin kategorize edilmesindedir. Çünkü veteriner hekimlik sağlık sınıfına dahil edilmesi gereken bir meslek olmasına rağmen maalesef  bu sınıfta yer alamadığımız için bir çok hakkımız ortada kalmaktadır.

Mesleğimiz öyle bir meslek ki bir çok başka mesleğin saldırısına uğramakta ve sahip olduğumuz haklarımız elimizden alınmaya çalışılmaktadır. Hekim olmayanların hekimlik yapmaya çalıştığı ,  arının da balığında birer hayvan olduğu ve sağlığı ile hastalıklarından hekim olarak veteriner hekimlerin ilgilenmesi gerçeği maalesef bazı alanlarda anlaşılmamaktadır.

6343 Sayılı kanunun güncel olmaması , Hayvancılık Genel Müdürlüğünün olmaması , Veteriner Uzmanlık Yönetmeliğinin hayata geçirilememesi gibi hala bekleyen bir sürü sorun mesleğimizin üstünde bir kambur olarak durmaktadır.

Bireylerin ve toplumların sağlıklı bir beden ve düşünce yapısına sahip olmasında en önemli etkenlerin başında sağlıklı beslenme ve eğitim gelmektedir. Sağlıklı beslenmede hayvansal gıdalar önemli bir yere sahipken bu gıdaların topluma ve tüketime ulaştırılmasında da veteriner hekimlere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Biz Veteriner Hekimler aldığımız eğitimin ve hekimliğin kazandırdığı nosyonla sorumluluklarımızı biliyoruz ve her zaman yerine getirmek için çabalıyoruz. Meslektaşlarımızın her geçen gün biriken sorunlarının çözüleceği umudu ile toplum ve halk sağlığında önemli ve yaşamsal misyona sahip olan bütün meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyoruz.