E-Reçete Talimatı ve Uygulama Klavuzu

ÜYELERİMİZİN DİKKATTİNE
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yazılım çalışmaları
tamamlanarak 15.07.2017 tarihi itibariyle ülkemiz genelinde test
uygulamasına açılan E-reçete sistemine ilişkin “Veteriner Hekim
E-Reçete  Talimatı ve Uygulama Kılavuzu ” yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Düzenlenen reçeteler ve gerçekleştirilen işlemler resmi
belge niteliğindedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı geçiş
aşamasında 31.01.2018 tarihine kadar gerekli görüldüğü durumlarda
veteriner hekimlerin mevcut kağıt reçeteleri kullanabilmesini mümkün
kılmıştır.