E Reçete Uygulaması

ÜYELERİMİZE DUYURU

Bakanlığımız tarafından hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde
mücadele etmek, bu alanda gerçekleştirilen uygulamaları kayıt altına
alarak istatistiki bir veri tabanı oluşturmak ve gıda güvenliğini
temin etmek amacıyla veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda
düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi için E-reçete uygulamasına
geçilmesine karar verilmiştir.

Bu amaçla sistemi kullanacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörde faaliyet gösteren veteriner  hekimlerin E-reçete sistemine
tanımlanması amacıyla aşağıda linki bulunan formun bilgisayara
indirilerek doldurulması ve çıktısının alınmasından sonra imzalanarak
Tarım İlçe Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. Konunun
önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi son derece önemlidir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

E-recete dilekçe Örneği PDF Formatında ……

E-Reçete Dilekçe Örneği Excel Formatında…….

E-Reçete Dilekçe Örneği Word Formatında……

[views]