HAYVAN KESİM RAPORU

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından damızlık vasfı bulunan dişi hayvanların kesiminin yasaklanmasıyla birlikte, Muğla İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından yalnızca Veteriner hekim raporu ile damızlık vasfını yitiren dişi hayvanların kesimine izin verilmiştir.

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimiz ile, İlimizde kesim yapılan mezbahalardan, meslektaşlarımız tarafından yazılan hayvan kesim sevk raporlarının bilimsellikten ve ciddiyetten uzak meslek etiğine aykırı raporlar kesildiği duyumları alınmaktadır. Bu nedenle Yönetim Kurulumuzun 17.03.2016 tarih ve 262 sayılı kararı ile ilimizde bir örnekliliğin sağlanması  amacıyla matbu rapor bastırılmış ve rapor ücreti olarak  rapor başına 80 TL olarak belirlenmiştir. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak bu raporun doldurulması ile ilgili olarak:

  • Damızlık vasfını yitirmiş hayvanlar için tüm kliniklerdeki sorumlu Veteriner hekimler tarafından Başkanlığımızca basımı yaptırılan ve cilt seri numarası verilen matbu rapor kullanılacaktır.
  • Düzenlenen her rapora sayfa başına belirlenen 80 TL Rapor ücreti alınacaktır.
  • Düzenlenecek Raporlara aynı şahsa ait en fazla 5 (beş)adet büyükbaş, 40 adet küçükbaş hayvan yazılacaktır.
  • Düzenlenecek raporlarda hangi hayvanda hangi sorun olduğu açıklamalar kısmında bilimsel olarak belirtilecektir.
  • Raporlarda bilimsel terimler kullanılacak döl tutmama, çivi batması gibi veteriner hekimliğe yakışmayacak düzeyde terimler raporlarda yer almayacaktır.
  • Kesime sevk edilen hayvanlara daha önce herhangi bir tedavi uygulanması durumunda reçete ve tedavi bilgileri rapor ekine ilave edilecektir.
  • Kesim raporu düzenlenen hayvanlar mutlaka klinik muayene defterine kayıt edilecektir.
  • Eski Rapor Koçanını iade etmeyen Veteriner hekimlere yeni Rapor verilmeyecektir

 

Oda Başkanlığımızın ilgili kararına istinaden Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğüne gerekli yazılar yazılmış olup İl Müdürlüğünce ilimizde kesim yapılan resmi ve özel kesimhanelere bilgilendirmeler yapılmıştır. Damızlık vasfını yitirmiş  hayvanlarla ilgili olarak düzenlenecek  raporlar için  yukarıda belirtilen kriterlere uyulacak, uymayanlar hakkında da  6343 sayılı Kanun ve 13.09.2006 tarih ve 26288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda İdari işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Serkan ALPÖZEN

Başkan

Rapor Örneği