MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURULUR !

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 18.06.2019 tarih ve 1837584 sayıları gereğince kliniklerde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imhası tarihi 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten önceki ilaçlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İTS stoklarından düşülecektir. 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra tespit tutanaksız imha ettirilen ya da SKT’si geçen ilaçların klinikte bulunmaması durumunda cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için meslektaşlarımızın bu hususta son derece hassas olmaları gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

  1. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar klinikte seri no ve son kullanma tarihi İTS sistemindeki ile uyumlu olacak şekilde ayrılacak.
  2. Tarım İlçe Müdürlüklerinde kurulmuş olan komisyon tarafından tespiti yapılacak ve tutanak tutulacak.
  3. Tıbbi Atık Şirketi tarafından ilaçlar teslim alınacak ve imhası yapılacak.
  4. İmha tutanağı ilgili şirket tarafından meslektaşımıza teslim edilecek.
  5. İmha tutanağı Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim edilecek.
  6. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından imha tutanağının Genel Müdürlüğe gönderilmesinin ardından ilaçlar Bakanlık tarafından İTS kayıtlarından düşülecektir.