Mevzuat

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

6343 Sayili Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Türk Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarinin Tesekkül Tarzina ve Görecegi Islere Dair Kanun

Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

HAYVAN ISLAHI KANUNU

“Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu” yayınlanmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

ORGANİK TARIM KANUNU

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Dilekçe Örnekleri

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni)

Özel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği

Kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması

Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

2015 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

Suni Tohumlama Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

EMBRİYO VE SPERMA ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK