Mevzuat

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1691)

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni)

BAL İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENİRKEN ARANACAK ŞARTLAR VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ VETERİNER KONTROLLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26)

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ

Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

TARIM KANUNU

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

2015 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Sözleşmeleri;