Mevzuat

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni)

TARIM KANUNU

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ

ORGANİK TARIM KANUNU

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

“Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu” yayınlanmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HAYVAN ISLAHI KANUNU

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

DAMIZLIK BİRLİKLERİNDE ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLERİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26)

Dilekçe Örnekleri

VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BAL İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENİRKEN ARANACAK ŞARTLAR VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ VETERİNER KONTROLLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Suni Tohumlama Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik

Kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması

2015 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ