Mobil Kayıt Ücreti

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

            Bildiğiniz gibi, mobil suni tohumlama kayıtları için her
uygulayıcıdan 600 TL ücret talep edilmektedir.

            Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bununla ilgili
Bakanlık düzeyinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, aynı zamanda dava
da açılmıştır.

            Ancak; Zorunlu uygulama 01.01.2017 tarihinde
başlayacağından, süre kısalmıştır. Bu süre içinde mahkemeden bir karar
çıkmayabilir. Bu nedenle, uygulamanın engellenmesi için, tüm veteriner
hekimler tarafından, faks veya e- mail yoluyla, bölge
milletvekillerinin, Bakanlık yetkililerinin, yapılan uygulamanın yasal
olmadığı konusunda bilgilendirilmesinin yararlı olacağı muhakkaktır.

            Bu amaçla, hazırlanmış olan örnek metin ekte yer almakta
olup, veteriner hekimlerin bu metni bölge milletvekillerine, Bakanlık
yetkililerine göndermelerinin sağlanması hususunda,

            Gereğini rica ederim.

 

                       Talat GÖZET


               Türk Veteriner Hekimleri Birliği


                 Merkez Konseyi Başkanı

Dosya Eki İçin Tıklayınız

MUĞLA MİLLETVEKİLLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ