Tek Saglik

Hayvan sağlığı olmadan toplum sağlığı olamaz…

İnsan patojenlerinin %60’ınden fazlası hayvansal kökenlidir. Günümüzde halk sağlığı açısından önemli olan bulaşıcı hastalıkların
yaklaşık % 25’ini zoonoz hastalıklar oluşturmaktadır.

Antrax, Salmonelloz, Brucelloz, Türberküloz, BSE, Kuş Gribi, Kuduz vb. birçok hastalık toplum sağlığını tehdit etmektedir. Veteriner Hekimler zoonoz hastalıklara karşı birinci derecede riskli sınıfta yer almaktadırlar. Birinci derece riskli sınıfta bulunmamıza rağmen yıpranma payı hak görülmeyen Veteriner Hekimler insan sağlığı için koruyucu hekimlik adına bu hastalıklara karşı mücadele etmektedirler.

Covid-19 pandemisinde coronavirus izolasyonunda ve aşı çalışmalarında Veteriner Hekim hocalarımızın başarısı Tek Sağlık konseptinin küresel anlamda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu göstermiştir.

Bu nedenlerden dolayı toplumsal ve küresel sağlığın başarısı Tek Sağlık konseptinde insan hekimleri, veteriner hekimler ve ilgili bütün paydaşların ortak çalışmasına bağlıdır.

Tek sağlık konsepti
Hayvan sağlığı olmadan toplum sağlığı olamaz…