Veteriner Hekimlere yönelik şiddet ile ilgili yasal çalışma ve Veteriner Hekimler özlük hakları için mücadele

12-14 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan Oda Başkanları Toplantısı kararlarının 2. maddesinde veteriner hekimlerin özlük hakları (Fiili hizmet, büyük proje vb.) ve Veteriner Hekimlere yönelik şiddetle ilgi yasal düzenlemeler için odalar ve Merkez Konseyi işbirliği içerisinde mücadele edilmesine ve buna dayanak oluşturmak üzere Zoonoz hastalıklara ve şidddete maruz kalan meslektaşlarımız ile ilgili yerinde tutanak tutularak dosya hazırlanması, bu verilerin Merkez Konseyine düzenli raporlanması karar altına alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle meslektaşlarımızın zoonoz hastalıklar ve şiddete maruz kalma hususlarında almış olduğumuz bu ilkesel karar hakkında bilgilendirilmesi ve konu ile ilgili tutanak, sağlık raporu vb. dokümanların odanızda toplanarak Konseyimize aylık olarak raporlanacaktır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.