Veterinerlikte Kullanılan Radyoloji Cihazlarına Kullanma ve Bulundurma Lisansı Verilebilmesi için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Müracaat Belgeleri:

  1. Dilekçe
  2. İki (2) adet Başvuru Formu
  3. Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) olacak veteriner hekimin diploma sureti
  4. Cihazın yerleşim durumu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren iki (2) adet 1/100 ölçekli mimari proje veya kroki (Taşınabilir cihazlar için gerekmez.)
  5. Lisans başvurusu yapan;
  6. a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti
  7. b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti
  8. c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge ve vergi levhası sureti
  9. Lisans ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

 

Doldurulup çıktısı alınıp diğer evraklarla birlikte Oda Başkanlığımıza göndermeniz rica olunur.

Not: Siteden gönderilmeyecektir.

Ücreti : 1660.00 TL Ziraat Bankası TAEK hesabına yatırıp dekontunu göndermeniz gerekmektedir.

Dozimetre istek Formu