YEM KATKI MADDESİ VE PREMİKS SATAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Değerli Meslektaşlarımız.

“Yem Hijyeni Yönetmeliği” gereği yem katkı maddesi ve premiks satan veteriner hekim muayenehanelerinin “Onaylı İşletme” statüsünde değerlendirilerek onay almaları gerektiği İl Müdürlükleri tarafından muayenehane çalıştıran birçok veteriner hekim meslektaşımıza bildirilmişti. Merkez Konseyi olarak Bakanlığa perakende satış yeri olan veteriner hekim muayenehanelerinin onaylı işletme olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğu izah edilerek bu uygulamanın kaldırılması talep edilmişti. Bakanlık itirazımızı haklı bularak gerekli yönetmelik değişikliğini 5 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Buna göre veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı için ruhsat alan veteriner hekim muayenehanelerin onaylı işletme kabul edileceği, yem katkı maddesi satmak için ayrıca onay alınmasına gerek olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği